BENEVENTO color

Sa razvojem preduzeća Benevento UMS 2004. godine nastaje novo preduzeće Benevento Color.

Te godine izvršena je montaža nove linije za spajanje aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom i montaža savremene linije za plastifikaciju i eloksažu aluminijumskih profila.

Organizacija i kvalitet proizvoda doveli su da je danas u našoj zemlji Benevento Color vodeće preduzeće u oblasti eloksaže aluminijumskih profila.