Prodaja poliuretanskih boja i lakova

Boje i lakovi koje možete da nabavite u našoj firmi Benevento UMS® su prvenstveno namenjeni za unutrašnju upotrebu: nameštaj, stolariju, predmete od drveta i slično. BOJE su poliuretanske, dvokomponentne i poseduju sledeće prednosti:

  • visoku otpornost na mehanička oštećenja,
  • visoku otpornost na dejstvo visokih temperartura,
  • visoku otpornost na vlagu i
  • jednostavnost održavanja površina na koje su nanete.

BEZBOJNI LAKOVI su specijalno napravljeni za nanošenje na horizontalne i vertikalne površine, za repariranje nameštaja, zaštitu habajućih površina, tretiranje egzotičnih vrsta drveta itd.
Boje se prave u više od 400 nijansi po ton karti.