Sektor površinske zaštite profila

Našim klijentima pružamo usluge:

  • eloksaže (anodna aksidacija) po ton karti u 4 različite boje
  • plastifikacije (elektrostatičko nanošenje pulvera) po RAL ton karti.
     

ANODNA OKSIDACIJA (prirodna eloksaža) i elektro bojenje
Proces anodne oksidacije se sastoji iz određenog broja operacija koje se obavljaju potapanjem aluminijumskog profila u određenom vremenskom periodu u kadama sa različitim rastvorima i vodom za proces ispiranja u međufazama.
Sama anodna oksidacija vrši se u trajanju od 30-40 minuta u kadi sa rastvorom sumporne kiseline na temperaturi od 18-22°C koji se meša uduvavanjem vazduha. Aluminijumski profili su anode. Ovim procesom se stvara sloj oksidne prevlake debljine od 15-20 μm.
Obzirom da se aluminijumski profili koriste po želji kupca obojeni oksidnim prevlakama različitih boja to narednu, važnu fazu u procesu eloksaže predstavlja bojenje kod koje željena boja zavisi od sastava rastvora kade u kojoj se uranjaju profili. Vreme zadržavanja profila u kadi zavisi od vrste, boje, njenog intenziteta i debljine obojene prevlake.

ELEKTROSTATIČKO NANOŠENJE PULVERA (plastifikacija)
Proces plastifikacije predstavlja proces površinske zaštite aluminjumskih profila organskim bojama u prahu. On se uvek nadovezuje na proces hromatizacije profila koji predstavlja dobru hemijsku pripremu površina profila za proces plastifikacije.
Ovde se koristi elektrostatički metod nanošenja boje u prahu čime se dobija veliki broj nijansi premaza po RAL ton karti. Suština ovog postupka je da se boja u prahu izlaže električnom naelektrisanju u fazi prolaska kroz specijalne pištolje kojima se naelektrisani prah nanosi na površinu profila.
Posle nanošenja boje ofarbani profili preko dvošinskog transportera ulaze u specijalnu peć u kojoj se na temperaturama 180-200°C vrši polimerizacija. Debljina sloja nakon polimerizacije ne sme da bude manja od 60 μm.