Žaluzine

Žaluzine koje proizvodimo mogu biti sa fiksnim i sa zokretnim lamelama.

 
   

Tehničke karakteristike

 Materijal AlMgSi0,5 (UNI 6060)
 Debljina štoka 45 mm
 Debljina krila 45 mm
 Širina srednjeg preseka 132 mm
 Spajanje 45°
 Sistem zatvaranja u više tačaka
 Sistem zaptivanja zatvoren sa gumama
 Pribor sistem R
 Površinska zaštita anodna oksidacija ili elektro bojenje (eloksaža)
i elektrostatičko bojenje(plastifikacija)